Visueel startpunt voor constructief inkoopgesprek

Het komend kwartaal staan de leveranciersgesprekken weer op de agenda van iedere bouwgroothandel en toeleverancier. De condities, marketingbijdrages en de gezamenlijke strategie voor het komend jaar worden besproken. De inkoper gaat in de regel voor een conditieverbetering, de verkoper wil daar iets voor terug. Bijvoorbeeld op het gebied van assortiment of marktbenadering. Van een gezamenlijke een stip op de horizon is lang niet altijd sprake.

Onlangs las ik een citaat van Fred Wittmaekers, directeur van de Inkoop Academie. Hij pleit voor het Nieuwe Inkopen. “Traditionele inkopers hebben vaak een houding van ‘Mozes, kom maar naar de berg’, terwijl het juist andersom zou moeten zijn”, licht hij toe. “Inkopers moeten meer inzicht krijgen in de manier waarop leveranciers hun prestatie leveren en welke rol deze prestaties spelen in relatie tot de klant. Want de leverancier en inkoper hebben een gezamenlijk doel, in plaats van dat ze tegenover elkaar staan.” Inkopen moet dus leiden tot klanttevredenheid die winst oplevert. De prestatie is leidend. De prijs die hierbij komt kijken is niet meer dan de resultante van de gevraagde prestaties.

Deze column is tevens de introductie van het Inkoopkwadrant Bouwgroothandel. Wat zou het opleveren wanneer de leverancier, de inkoper van de bouwgroothandel vraagt om zijn groothandel een plaats in het kwadrant te geven? Vervolgens doet de leverancier dat ook. Hetzelfde doen ze bovendien voor de twee grootste concurrenten. Volgens mij is dit het begin van een constructief inkoopgesprek!

> Download hier het Inkoopkwadrant

Vertrouwensformule mooie tool voor samenwerking bouwtoelevering

Geen onderneming kan de uitdagingen van de 21e eeuw alléén oppakken. Maatschappelijke ontwikkelingen, specialisatie en veranderende klantbehoeften maken de wederzijdse afhankelijkheid van bedrijven alleen maar groter. Dat zien we ook in de bouwtoelevering. Belangrijke thema’s als circulariteit, logistiek en energiebesparing leiden tot horizontale en verticale samenwerking anno 2018.

Beleving, beleving, beleving

Leren van kantorenmarketing op Schiphol

Bij het lezen van ‘strategische trends voor de bouwgroothandel’ (laatste update 3 oktober 2017) van ABNAMRO kwam ik de volgende zin tegen: ‘In navolging van BIM gaat ook de digitale showroom met Virtual Reality en Augmented Reality (VR/AR) een grote rol spelen in de oriëntatiefase’. Zou het zo’n vaart lopen? Ook onze branche? Nou, één ding is zeker: wanneer je naar de oriëntatiefase binnen commercieel vastgoed kijkt, dan gebeurt het al volop!

Opdrachtgever wil garantie? Help de aannemer een handje!

De wet Kwaliteitsborging in de bouw is op 18 januari jongstleden door de Tweede Kamer in behandeling genomen. Het definitieve besluit is er nog niet maar dat lijkt een kwestie van weken. Al tientallen jaren wordt aan de kwaliteitsslag in de bouw gewerkt. Nu is het eindelijk zo ver. De bouwer wordt verantwoordelijk voor de borging van zijn geleverde bouwkwaliteit. Het gekke is dat déze wet niet zo gek veel verandert aan het wettelijk gevraagde eindresultaat van de bouwer. Volgens de wet in wording moet een bouwwerk voldoen aan het Bouwbesluit en dat is niet nieuw.

Visueel startpunt voor constructief inkoopgesprek

Het komend kwartaal staan de leveranciersgesprekken weer op de agenda van iedere bouwgroothandel en toeleverancier. De condities, marketingbijdrages en de gezamenlijke strategie voor het komend jaar worden besproken. De inkoper gaat in de regel voor een conditieverbetering, de verkoper wil daar iets voor terug. Bijvoorbeeld op het gebied van assortiment of marktbenadering. Van een gezamenlijke een stip op de horizon is lang niet altijd sprake.