Havendijk 22 | 4201 XA  Gorinchem | 085 90 21 620 | info@merkvast.com

  

Werkgebieden

Overal waar mensen wonen is de omgeving ingericht met gebouwen en infrastructuur. De gebouwde omgeving zodanig inrichten dat deze optimaal aansluit bij verwachtingen en wensen van diegene die hier gebruik van maakt of gaat maken, is het terrein van ontwikkelaars, ontwerpers, bouwers en toeleveranciers.

In de bouwkolom is marketing en communicatie van essentieel belang. Wens en  verwachting van opdrachtgevers zouden immers moeten aansluiten op het ontwerp en de uitvoering. Een sterk merk met een heldere positionering en consistente identiteit wordt ook in de bouw steeds belangrijker. Sterke merken in de bouw hebben merkvaste afnemers.

Om in de bouwkolom met succes aan merken te bouwen vinden wij dat je de taal van de opdrachtgevers moet kunnen spreken. Daarom heeft Merkvast zich gespecialiseerd in marketing, communicatie en design voor bedrijven die actief zijn in de bouwkolom.

MV WS Model wekvelden

Ruimtelijke ontwikkeling

Nederland is een druk bezet land. Ruimte optimaal benutten, inrichten en positioneren is een zaak die ons allen aangaat. Met gebieds-
ontwikkeling staat de praktijk van gebieden centraal...

Vastgoedontwikkeling

De rol van marketing in vastgoedontwikkeling wordt steeds belangrijker. In toenemende mate merken ontwikkelaars, corporaties en beleggers aan den lijve dat het adagium locatie, locatie, locatie verschuift naar behoefte, behoefte, behoefte...

Bouw

De bouw heeft het momenteel niet makkelijk. De productie van nieuwe woningen en van commercieel vastgoed zijn ten opzichte van 2009 met dubbele cijfers gedaald. De groei in herstel, renovatie en onderhoud kan deze afname niet compenseren...

Bouwtoelevering

De bouwtoelevering is een belangrijke schakel in de bouwkolom. Zeker daar waar het om de kwaliteit en de logistiek van materialen gaat. De industrie is bovendien een bron van innovatie waardoor gebouwen beter, duurzamer en slimmer worden...

® MerkVast 2015