Communicatie 2.0 in de bouw

De bouwsector is van oudsher behoorlijk conservatief en in zichzelf gekeerd. Kennisdelen was niet aan de orde. Sinds een aantal jaren is dat flink veranderd, mede dankzij het Kennisplatform Duurzaam Gebouwd. Begonnen als een blog, is het kennisplatform uitgegroeid tot een duurzaamheidsbeweging. Visionairs als hoogleraren Andy van den Dobbelsteen en Anke van Hal hebben hier aan bijgedragen. Want dat zijn de toverwoorden: openheid en delen.

Het platform begon in 2008 met een nieuwsblog, opgezet door topman Coen van Oostrom van projectontwikkelaar OVG. Daarnaast blogden experts over duurzaam bouwen, zoals hoogleraar Sustainability aan de TU Delft Andy van den Dobbelsteen en hoogleraar Sustainable Building and Development aan Nyenrode Anke van Hal, maar ook directievoorzitters van bedrijven uit de bouw zoals Hans de Jonge van de Brink Groep. Duurzaam Gebouwd kreeg pas echt een voet tussen de deur, toen in 2009 uitgever Wietse Walinga de blog overnam met als doel het uit te bouwen tot een heus kennisplatform. Compleet met (kennis)partners, een uitgebreid expertpanel, rondetafelgesprekken, locatie-excursies, cursussen, congressen en zelfs een driedaagse beurs.

Dat alles gebeurde in een tijd waarin de bouw langzaam besefte dat de wereld om hen heen aan het veranderen was. De bouwcrisis kwam daar keihard over heen. Ineens viel het kwartje: als we het niet samen doen, wordt die verduurzaming niets.

Dat het kennisplatform een succesvolle manier is om elkaar te inspireren en aan te zetten tot meer verduurzaming, blijkt aan de populariteit van het jaarlijkse congres, dat Duurzaam Gebouwd ieder jaar in november houdt. Eind 2014 vierde het zelfs zijn eerste lustrum, met liefst 800 deelnemers. Dat laat zien dat de bouwsector beseft dat duurzaam bouwen geen hype is, maar gemeengoed aan het worden is waar ze onderdeel uit van willen maken.

Belangrijk onderdeel van die verandering is het openstaan voor kennisdeling. Het netwerk van experts en partners van Duurzaam Gebouwd laat zien dat het delen van kennis helemaal niet eng is en juist inspirerend werkt. Natuurlijk gaat men niet de laatste innovatie direct in de openheid gooien. Maar het proces en de hobbels die daarvoor genomen zijn, kunnen voor collega-bedrijven lessen zijn om van te leren. Dat maakt de sector als geheel alleen maar beter. En dat zorgt ervoor dat een Kennisplatform als Duurzaam Gebouwd een uitstekende informerende en inspirerende rol in kan vervullen. Dat is Communicatie 2.0: openheid, inspireren en delen.

Blog van Harmen Weijer
harmen@merkvast.com

Vertrouwensformule mooie tool voor samenwerking bouwtoelevering

Geen onderneming kan de uitdagingen van de 21e eeuw alléén oppakken. Maatschappelijke ontwikkelingen, specialisatie en veranderende klantbehoeften maken de wederzijdse afhankelijkheid van bedrijven alleen maar groter. Dat zien we ook in de bouwtoelevering. Belangrijke thema’s als circulariteit, logistiek en energiebesparing leiden tot horizontale en verticale samenwerking anno 2018.

Beleving, beleving, beleving

Leren van kantorenmarketing op Schiphol

Bij het lezen van ‘strategische trends voor de bouwgroothandel’ (laatste update 3 oktober 2017) van ABNAMRO kwam ik de volgende zin tegen: ‘In navolging van BIM gaat ook de digitale showroom met Virtual Reality en Augmented Reality (VR/AR) een grote rol spelen in de oriëntatiefase’. Zou het zo’n vaart lopen? Ook onze branche? Nou, één ding is zeker: wanneer je naar de oriëntatiefase binnen commercieel vastgoed kijkt, dan gebeurt het al volop!

Opdrachtgever wil garantie? Help de aannemer een handje!

De wet Kwaliteitsborging in de bouw is op 18 januari jongstleden door de Tweede Kamer in behandeling genomen. Het definitieve besluit is er nog niet maar dat lijkt een kwestie van weken. Al tientallen jaren wordt aan de kwaliteitsslag in de bouw gewerkt. Nu is het eindelijk zo ver. De bouwer wordt verantwoordelijk voor de borging van zijn geleverde bouwkwaliteit. Het gekke is dat déze wet niet zo gek veel verandert aan het wettelijk gevraagde eindresultaat van de bouwer. Volgens de wet in wording moet een bouwwerk voldoen aan het Bouwbesluit en dat is niet nieuw.

Visueel startpunt voor constructief inkoopgesprek

Het komend kwartaal staan de leveranciersgesprekken weer op de agenda van iedere bouwgroothandel en toeleverancier. De condities, marketingbijdrages en de gezamenlijke strategie voor het komend jaar worden besproken. De inkoper gaat in de regel voor een conditieverbetering, de verkoper wil daar iets voor terug. Bijvoorbeeld op het gebied van assortiment of marktbenadering. Van een gezamenlijke een stip op de horizon is lang niet altijd sprake.