Opdrachtgever wil garantie? Help de aannemer een handje!

Toch is er sprake van een revolutie. Ik schreef er al eerder over. Met de invoering van de wet Kwaliteitsborging komt er ook een aanpassing in het Burgerlijk Wetboek. Die aanpassing is de verbrede aansprakelijkheid van de aannemer. In de huidige wet is geregeld dat de aannemer niet direct aansprakelijk is voor gebreken die de consument bij oplevering over het hoofd heeft gezien. Dat gaat radicaal veranderen. De aannemer wordt na oplevering ook aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering zijn gemist. Het vermijden van oplevergebreken en het leveren van goed en deugdelijk werk wordt noodzaak. De bewijslast draait om: nu moet de aannemer bewijzen dat het bouwgebrek niet zijn schuld is. Aannemers krijgen daarom de plicht om consumenten te informeren hoe zij verzekerd zijn voor risico’s bij faillissement en voor gebreken tijdens de bouw en na oplevering.

Wat kunnen toeleveranciers van de bouw hiermee? De aannemer helpen met aantoonbare kwaliteit en (verzekerde) garantie! Verzekerde garantie betekent dat de aannemer de opdrachtgever garantie biedt tegen verborgen en constructieve gebreken (na oplevering). Echte garantie op producten én diensten. Geen wassen neus. De verzekeraar staat namelijk garant voor eventuele gebreken van de bouwer wanneer de bouwkwaliteit wordt geborgd door een onafhankelijke kwaliteitsborger. De cirkel is rond want dat wordt geregeld in de wet Kwaliteitsborging in de bouw.

Onlangs hielden we een poll onder bouwers en toeleveranciers. 80% van de deelnemers vond  dat verzekerde garantie in de bouw steeds belangrijker wordt. Concreet vond 70% dat ook voor verzekerde garantie op luchtdichting in de bouw. Verzekerde luchtdichting mocht bovendien 15% meer kosten. Verzekerde garantie is hot in de bouw. Aannemers die zijn aangesloten bij BouwGarant bieden hun klanten zelfs al een EnergieprestatieGarantie. Klanten hebben daarmee de zekerheid dat de beoogde energiebesparing daadwerkelijk wordt gehaald. En dat de werkzaamheden goed en deugdelijk worden uitgevoerd. Geweldig! Wie gaat de aannemer een handje helpen?

Vertrouwensformule mooie tool voor samenwerking bouwtoelevering

Geen onderneming kan de uitdagingen van de 21e eeuw alléén oppakken. Maatschappelijke ontwikkelingen, specialisatie en veranderende klantbehoeften maken de wederzijdse afhankelijkheid van bedrijven alleen maar groter. Dat zien we ook in de bouwtoelevering. Belangrijke thema’s als circulariteit, logistiek en energiebesparing leiden tot horizontale en verticale samenwerking anno 2018.

Beleving, beleving, beleving

Leren van kantorenmarketing op Schiphol

Bij het lezen van ‘strategische trends voor de bouwgroothandel’ (laatste update 3 oktober 2017) van ABNAMRO kwam ik de volgende zin tegen: ‘In navolging van BIM gaat ook de digitale showroom met Virtual Reality en Augmented Reality (VR/AR) een grote rol spelen in de oriëntatiefase’. Zou het zo’n vaart lopen? Ook onze branche? Nou, één ding is zeker: wanneer je naar de oriëntatiefase binnen commercieel vastgoed kijkt, dan gebeurt het al volop!

Opdrachtgever wil garantie? Help de aannemer een handje!

De wet Kwaliteitsborging in de bouw is op 18 januari jongstleden door de Tweede Kamer in behandeling genomen. Het definitieve besluit is er nog niet maar dat lijkt een kwestie van weken. Al tientallen jaren wordt aan de kwaliteitsslag in de bouw gewerkt. Nu is het eindelijk zo ver. De bouwer wordt verantwoordelijk voor de borging van zijn geleverde bouwkwaliteit. Het gekke is dat déze wet niet zo gek veel verandert aan het wettelijk gevraagde eindresultaat van de bouwer. Volgens de wet in wording moet een bouwwerk voldoen aan het Bouwbesluit en dat is niet nieuw.

Visueel startpunt voor constructief inkoopgesprek

Het komend kwartaal staan de leveranciersgesprekken weer op de agenda van iedere bouwgroothandel en toeleverancier. De condities, marketingbijdrages en de gezamenlijke strategie voor het komend jaar worden besproken. De inkoper gaat in de regel voor een conditieverbetering, de verkoper wil daar iets voor terug. Bijvoorbeeld op het gebied van assortiment of marktbenadering. Van een gezamenlijke een stip op de horizon is lang niet altijd sprake.