Vertrouwensformule mooie tool voor samenwerking bouwtoelevering

Geen onderneming kan de uitdagingen van de 21e eeuw alléén oppakken. Maatschappelijke ontwikkelingen, specialisatie en veranderende klantbehoeften maken de wederzijdse afhankelijkheid van bedrijven alleen maar groter. Dat zien we ook in de bouwtoelevering. Belangrijke thema’s als circulariteit, logistiek en energiebesparing leiden tot horizontale en verticale samenwerking anno 2018.

Neem nou circulariteit. Jaarlijks ontstaat er in Nederland 23 miljoen ton aan bouwafval. Daarin zitten ook gebruikte VELUX dakramen. VELUX Nederland, BMN Bouwmaterialen en SUEZ zijn daarom een samenwerking gestart om VELUX dakramen terug te nemen in plaats van weg te gooien!

Of neem nou energiebesparing. Ontwikkelaars en corporaties willen energiezuinige woningen tegen de laagste kosten ontwerpen en bouwen. Daar hebben A-merkleveranciers van bouwmaterialen en installatietechnieken House Energy Optimum (HEO) voor ontwikkeld. Een slim nieuwbouwconcept waarin alle bouwkundige en installatietechnische maatregelen integraal en optimaal op elkaar zijn afgestemd. Een mooie samenwerking tussen Kingspan Insulation, Kingspan Unidek, Ubbink, Jaga, Duco en Atag.

Hoewel de aanleiding van samenwerking vaak een externe is, denk ik dat de succesfactor van alle samenwerkings- en businessmodellen ‘vertrouwen’ is. Uit het vertrouwensonderzoek van Graydon blijkt dat 96% van de bedrijven heilig gelooft dat vertrouwen bijdraagt aan een goede samenwerking. Meer dan driekwart geeft aan dat dit vertrouwen zorgt voor meer business bij zakenpartners. Een autoriteit op het gebied van vertrouwen tussen organisaties is Harvard professor David Maister. Hij heeft onderzocht hoe dat vertrouwen tot stand komt. Dat leidde tot deze Vertouwensformule:

Geloofwaardigheid x betrouwbaarheid x intimiteit


 Ego

Geloofwaardigheid betekent: is wat ik vertel en hoe ik dat vertel waar? Zonder halve waarheden of overdrijvingen. Betrouwbaarheid is het nakomen van afspraken. Grote afspraken zoals een deadline voor een project, maar ook de kleine, zoals op tijd komen voor een afspraak. Intimiteit is je kwetsbaar opstellen. Vertel je bijvoorbeeld ook over je fouten en twijfels? Sta je open voor anderen en andere meningen en je laat ook je eigen mening horen? Ego staat voor in hoeverre eigenbelang leidend is in de samenwerking. Gaat het erom de ander zo goed mogelijk te helpen of gaat het erom wie er wint?

Het is interessant om te zien dat Maister het Ego onder de streep heeft gezet. Daarmee laat hij zien dat dat binnen samenwerking met een te grote focus op het eigen belang, het vertrouwen meteen flink afneemt. Werkt u intensief samen in de bouwketen of bent u dat van plan? Vul dan voor de aardigheid met elkaar eens de vertrouwensformule in. Ik ben er van overtuigd dat het een mooie tool is om uw samenwerking te evalueren en te verbeteren!

Vertrouwensformule mooie tool voor samenwerking bouwtoelevering

Geen onderneming kan de uitdagingen van de 21e eeuw alléén oppakken. Maatschappelijke ontwikkelingen, specialisatie en veranderende klantbehoeften maken de wederzijdse afhankelijkheid van bedrijven alleen maar groter. Dat zien we ook in de bouwtoelevering. Belangrijke thema’s als circulariteit, logistiek en energiebesparing leiden tot horizontale en verticale samenwerking anno 2018.

Beleving, beleving, beleving

Leren van kantorenmarketing op Schiphol

Bij het lezen van ‘strategische trends voor de bouwgroothandel’ (laatste update 3 oktober 2017) van ABNAMRO kwam ik de volgende zin tegen: ‘In navolging van BIM gaat ook de digitale showroom met Virtual Reality en Augmented Reality (VR/AR) een grote rol spelen in de oriëntatiefase’. Zou het zo’n vaart lopen? Ook onze branche? Nou, één ding is zeker: wanneer je naar de oriëntatiefase binnen commercieel vastgoed kijkt, dan gebeurt het al volop!

Opdrachtgever wil garantie? Help de aannemer een handje!

De wet Kwaliteitsborging in de bouw is op 18 januari jongstleden door de Tweede Kamer in behandeling genomen. Het definitieve besluit is er nog niet maar dat lijkt een kwestie van weken. Al tientallen jaren wordt aan de kwaliteitsslag in de bouw gewerkt. Nu is het eindelijk zo ver. De bouwer wordt verantwoordelijk voor de borging van zijn geleverde bouwkwaliteit. Het gekke is dat déze wet niet zo gek veel verandert aan het wettelijk gevraagde eindresultaat van de bouwer. Volgens de wet in wording moet een bouwwerk voldoen aan het Bouwbesluit en dat is niet nieuw.

Visueel startpunt voor constructief inkoopgesprek

Het komend kwartaal staan de leveranciersgesprekken weer op de agenda van iedere bouwgroothandel en toeleverancier. De condities, marketingbijdrages en de gezamenlijke strategie voor het komend jaar worden besproken. De inkoper gaat in de regel voor een conditieverbetering, de verkoper wil daar iets voor terug. Bijvoorbeeld op het gebied van assortiment of marktbenadering. Van een gezamenlijke een stip op de horizon is lang niet altijd sprake.