Gamification en research: spelenderwijs data verzamelen

Het is tegenwoordig niet altijd eenvoudig om je doelgroep over te halen mee te doen aan marktonderzoek. Zeker niet in een visueel ingestelde branche als de bouw: te saai, te druk, te moeilijk en onvoldoende beloning. Toch zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Eén ervan is gamification. Dat is het toepassen van gamedenken en gametechnieken in niet-game omgevingen zoals marktonderzoek. Bij gamification gebruik je spelelementen om gebruikers te motiveren mee te doen en hun ervaring tijdens en na afloop van het onderzoek te verrijken. Het hoofddoel voor de onderzoeker is aan te sporen tot actie (=data), terwijl het hoofddoel van het spelelement plezier voor de gebruiker is. Volgens kenners zal de markt voor gamification de komende jaren verdubbelen.

Het principe van gamification is zeker niet nieuw. Een van de bekendste Nederlandse voorbeelden is Holle Bolle Gijs in de Efteling. Daar bedachten ontwerpers een manier om bezoekers zelf hun afval op te laten ruimen. Gijs vraagt alleen ‘Papier hier’, de beloning  is ‘Dankjewel’ en het resultaat is een lach op het gezicht na het opruimen. Heel simpel maar enorm doeltreffend.

Begin 2021 had ik samen met mensen van PlanGarant en Develop Inc. een brainstorm. We wilden weten hoe het binnen de bouwkolom met de kennis van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gesteld is. Best een uitdaging: een visueel ingestelde bouwkolom vragen stellen over een saaie wet die nog niet van toepassing is én waar van het nut door sommigen wordt betwist. We bedachten toen om de vragen in een spelvorm te gieten. We keken daarbij naar een van de meest gespeelde online kennisspelletjes: Trivia Crack. Het spel is enorm toegankelijk, eenvoudig te spelen en niet al te ingewikkeld om te maken. Van te voren hadden we geen flauw idee of de spelvorm zou aanslaan bij werkvoorbereiders, projectleiders, inkopers en directies van bouwbedrijven. Inmiddels weten we beter. Ruim 1.000 in de bouw werkzame personen speelden in een paar weken ‘Speel mee met de Wkb!’ De website is hier te vinden: www.wkbonline.nl

Met de uitkomsten kunnen overheden, kwaliteitsborgers en brancheorganisaties hun communicatie en dienstverlening afstemmen op het kennisniveau en -behoefte van de markt. De bouwpartijen zelf krijgen hiermee een duidelijk beeld over kennishiaten die nadere invulling nodig hebben. 

Een van de initiatiefnemers van het online spel vatte gamification in marktonderzoek heel treffend samen: ‘Maak van je vragen een spel. Dan krijg je de antwoorden wel’!