Gamification en research: spelenderwijs data verzamelen

screen Wkb_kennisquiz

Het is tegenwoordig niet altijd eenvoudig om je doelgroep over te halen mee te doen aan marktonderzoek. Zeker niet in een visueel ingestelde branche als de bouw: te saai, te druk, te moeilijk en onvoldoende beloning. Toch zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Eén ervan is gamification. Dat is het toepassen van gamedenken en gametechnieken in niet-game omgevingen zoals marktonderzoek.

People, Planet, Prosperity en… Purpose

people-planet-profit_V3_Tekengebied-2

Ruim 25 jaar geleden werd de drie-eenheid People Planet Profit gelanceerd. Ze vormen de drie pijlers onder maatschappelijk verantwoord ondernemen. John Elkington, de bedenker ervan, kwam hier twee jaar geleden op terug. Hij vond dat zijn geesteskind werd misbruikt en in MVO-spreadsheets is beland. Greenwashing noemen we dat. De VN verving ondertussen Profit door Prosperity. Maatschappelijke winst is duurzamer en meer inspirerend dan bedrijfswinst pur sang.

Business Canvas Bouwregelgeving

Business Canvas Bouwregelgeving

In de hete augustusmaand werd maar weer duidelijk dat koeling van woningen net zo belangrijk wordt als de warmte-isolatie. Wat ik me ook realiseerde, is dat de koelingseis vanaf januari 2021 verplicht wordt. Dit betekent dat een nieuwbouwwoning vanaf dat moment niet alleen aan de BENG-eisen moet voldoen, maar ook aan strengere eis van TOjuli (TO=Temperatuur Overschrijding).