Business Canvas Bouwregelgeving

In de hete augustusmaand werd maar weer duidelijk dat koeling van woningen net zo belangrijk wordt als de warmte-isolatie. Wat ik me ook realiseerde, is dat de koelingseis vanaf januari 2021 verplicht wordt. Dit betekent dat een nieuwbouwwoning vanaf dat moment niet alleen aan de BENG-eisen moet voldoen, maar ook aan strengere eis van TOjuli (TO=Temperatuur Overschrijding). Er wordt pas een omgevingsvergunning afgegeven op het moment dat een woning aan de BENG-eisen én TOjuli voldoet. TOjuli wordt daarmee de ‘vierde BENG-eis’. Zo’n eis heeft meteen gevolgen voor producenten van installaties en bouwmaterialen en voor de (technische) bouwgroothandel: het gaat onder andere om zonwering van gebouwen, zonwerend glas, warmtepompen met koelfunctie en zomernachtventilatie.

2021 wordt een bijzonder jaar want in dat jaar moeten aannemers en installateurs zich voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet én De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Vooral de laatste heeft ook invloed op producenten en leveranciers van bouwmaterialen en installaties. De kwaliteit van deze producten moet vaststaan, maar daarnaast moet het bouwdeel blijvend functioneren en goed gedocumenteerd worden. De bouw krijgt door de Omgevingswet te maken met het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) in plaats van het Bouwbesluit. De risico’s op schadeclaims en herstelkosten voor de aannemer nemen met de komst van de Wkb en BBL drastisch toe. Juist dit biedt de kans voor producenten en toeleveranciers om zich te onderscheiden en heldere oplossingen te bieden voor BENG, TOjuli, Wkb en BBL.

Aannemers en installateurs hebben met minimaal drie Kritische Succesfactoren te maken om succesvol aan de nieuwe bouwregelgeving te voldoen: Product, Proces en Personeel. Voldoet het bouwwerk aan de eisen van de nieuwe regels? Is de kwaliteit na oplevering aantoonbaar en goed gedocumenteerd? Kennen bouwprofessionals de nieuwe eisen die bij het installeren, bouwen en rapporteren komen kijken?

Voor bouwers, installateurs en leveranciers van bouwmaterialen heb ik met Develop Inc. een Business Canvas Bouwregelgeving ontwikkeld. Eigenlijk een simpele tool om te kijken hoe uw organisatie is voorbereid op de nieuwe bouwwerkelijkheid of die van uw klanten. Hoe die werkt? Geef iedere cel een arbitrair cijfer van 1 tot en met 5 en tel deze cijfers per rij of kolom op. Is BENG niet van toepassing? Sla deze kolom dan over. Het Business Canvas biedt daarmee een mooi startpunt om Kritische Succesfactoren om te zetten in Kritieke Prestatie-Indicatoren!

> download hier het Business Canvas Bouwregelgeving