Campagne aanleg glasvezel Gemeente Giessenlanden

In Nederland wordt in veel gebieden glasvezel aangelegd. Glasvezel heeft de toekomst: snel en betrouwbaar internet wordt steeds belangrijker. De huidige infra bereikt zijn maximale capaciteit, en nieuwe ontwikkelingen vragen om steeds meer bandbreedte. Dichtbevolkte gebieden zijn voor providers het meest interessant, omdat de gebruikersdichtheid daar het grootst is en aanleg dus interessant. Dat ligt anders bij dunbevolkte gebieden. Steeds vaker nemen plattelandsgemeenten daarom het heft in eigen hand om glasvezel aan te leggen.

 

Een belangrijke voorwaarde voor aanleg is dat meer dan de helft van de huishoudens in de gemeente 'ja' zegt tegen glasvezel. Anders is het project niet rendabel. Vraagbundeling heet dat. Merkvast heeft een campagne ontwikkeld om deze vraagbundeling in de Gemeente Giessenlanden te realiseren. Collectiviteit en een zeer concurrerend prijsaanbod zijn de uitgangspunten van de campagne. In de campagne wordt gebruik gemaakt van 'local celebrities'; ondernemers, agrariers, voorzitters van voetbalverenigingen, en inwoners die het bestuur van de stichting GiessenlandenNet vormen. Met een conversiegerichte website, billboards, h-a-h folders en slimme social media proberen we de 51% vraagbundeling te bereiken.

Kijk op www.giessenlandennet.nl of op facebook/giessenlandennet.

 

Meer informatie over dit project:
Wim Bak
wim@merkvast.com
06 20 46 41 80