• screen Wkb_kennisquiz-1

Online game test kennis over de Wkb

Uitkomsten van het onderzoek worden met regelmaat gepubliceerd. Met de uitkomsten kunnen overheden, kwaliteitsborgers en brancheorganisaties hun communicatie en dienstverlening afstemmen op het kennisniveau en -behoefte van de markt. De bouwpartijen zelf krijgen hiermee ook een duidelijk beeld over kennishiaten die nadere invulling nodig hebben. Zelf je kennis testen? Ga naar www.wkbonline.nl