BENG + MPG = MEPG

Voor de bouw een goed idee

Als leveranciers aan de bouw leveren producenten en handel een bijdrage aan het realiseren van energie-, milieu- en klimaatdoelstellingen. Wat de beste maatregelen of producten zijn, is niet altijd even duidelijk. Neem nu BENG en MPG. Beide zijn in wet en regelgeving vastgelegd en moeten worden toegepast in woningnieuwbouw. De vraag is dan of klanten inzetten op vraagbeperking van energie, zoveel mogelijk duurzame energie opwekken of juist kiezen voor gerecyclede en bio based materialen? BENG versus MPG. Zonnepanelen bijvoorbeeld kunnen belangrijk zijn voor de BENG-eis maar negatief uitpakken voor de MPG-eis omdat er veel schaarse grondstoffen gebruikt worden en relatief veel energie nodig is om deze te produceren.

In de huidige wet- en regelgeving zijn energie- en materiaalgebruik twee aparte onderdelen met eigen eisen en afbakening. Dit maakt het lastig om BENG en MPG onderling te vergelijken. Maar gelukkig is er inmiddels een oplossing in de maak: de MEPG. Met de MEPG kijk je met de klant integraal naar de Milieu- en Energieprestatie van Gebouwen. 

Door integraal te kijken naar verduurzaming, beoordeelt de bouwer energie- en milieuprestatie in samenhang: BENG én MPG. Dit resulteert in een bredere afweging voor verduurzamingsbeslissingen, versnelt innovaties en stimuleert de circulaire economie.

Voor het maken van een MEPG-berekening moet je naast de milieubelasting van materialen en installaties weten hoeveel energie de woning nodig heeft voor verwarmen, koelen, warm tapwaterproductie en ventilatie. In tegenstelling tot BENG kijken we bij de MEPG niet naar het primaire energiegebruik, maar naar het gebouwgebonden energiegebruik op de meter.

De MEPG is nog in de maak maar het is nu al verstandig om klanten te adviseren rekening te houden met deze nieuwe beoordelingsmethode. Voorsorteren kan door samen met de klant naar de volgende (logische) maatregelen te kijken:

Beperk de energievraag

Zorg voor beperking van de energievraag door een geïsoleerde woning met efficiënte installaties. Hiermee beperk je het aantal PV-panelen. PV-panelen zijn belangrijk voor de opwekking van duurzame energie, maar hebben een relatief hoge milieubelasting op materiaalniveau. 

Kies voor producten met een lange levensduur

Maak of zet in op verlening van producten met een lange(re) levensduur. De mogelijkheid om producten met lange levensduur te selecteren, levert dit doorgaans een aanzienlijke verbetering van de uitkomsten op.

Kies voor losmaakbare producten en detaillering

Voor de woningonderdelen waar de losmaakbaarheid in kaart is gebracht, is het effect op de milieuprestatie gunstig. Zo is de milieubelasting van losliggende en geballaste dakbedekking lager dan verkleefde dakbedekking.

Momenteel worden er nog geen eisen gesteld aan de integrale milieuprestatie van materiaal- én energiegebruik. Gezien alle klimaat- energie- en milieudoelstellingen is het slechts een kwestie van tijd dat deze geïntegreerd worden. Doe er je voordeel mee!

Pas op voor de online muur van baksteen

wimbak_The_salesman_wants_to_break_trough_a_brick_wall_to_rea_9f52e88d-81c8-4c00-88f2-51bd255e399a_3

Hi Wim,

Bedankt voor het linken en leuk om digitaal kennis te maken! Ik keek op jullie website, en zag wat aanknopingspunten om het rendement van jullie online-marketingactiviteiten nog verder te verhogen. Zullen we in een korte video-call kennismaken en dit bespreken?

#bouw #marketing

Fijne dag!

Van knelpunt naar zekerheidsmarketing in de woningbouw

Bird View LR-1

Onlangs kwam ik een interessant rapport tegen van de  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). ‘Marktaspecten wettelijke implementatie nieuwbouw bijna energieneutraal’. Een bloemlezing van knelpunten die de eindgebruiker ervaart bij het kiezen voor een duurzame (BENG/Energieneutraal/NOM) woning.

Demand Generation avant la lettre

Solution selling-1

Onlangs sprak ik tijdens een opening van een bouwgroothandel een buitendienstman die ik al heel wat jaren ken. Een ouwe rot in het vak. Een fantastische vent met heel veel kennis van materialen en toepassingen. Ook iemand die zijn kennis te gelde maakt door met de klant mee te denken. Aannemers, tegelzetters en dakdekkers zien ‘m graag de bouwplaats oplopen. Toen ik hem vroeg wat er de afgelopen jaren in het verkoopvak is veranderd, vertelde hij me het volgende:

Test je kennis van duurzaam bouwen

Kruiswoordpuzzel

De bouw staat tegenwoordig in het teken van de energietransitie, duurzaam materiaalgebruik en circulariteit. Deze terreinen brengen ook veel jargon met zich mee. In gesprek met klanten en toeleveranciers is het handig om iets van dat jargon te begrijpen of te gaan gebruiken. We hebben daarom een kruiswoordpuzzel van 15 veelgebruikte begrippen in het duurzaam bouwen gemaakt.