BENG + MPG = MEPG

Voor de bouw een goed idee

Als leveranciers aan de bouw leveren producenten en handel een bijdrage aan het realiseren van energie-, milieu- en klimaatdoelstellingen. Wat de beste maatregelen of producten zijn, is niet altijd even duidelijk. Neem nu BENG en MPG. Beide zijn in wet en regelgeving vastgelegd en moeten worden toegepast in woningnieuwbouw. De vraag is dan of klanten inzetten op vraagbeperking van energie, zoveel mogelijk duurzame energie opwekken of juist kiezen voor gerecyclede en bio based materialen? BENG versus MPG. Zonnepanelen bijvoorbeeld kunnen belangrijk zijn voor de BENG-eis maar negatief uitpakken voor de MPG-eis omdat er veel schaarse grondstoffen gebruikt worden en relatief veel energie nodig is om deze te produceren.

In de huidige wet- en regelgeving zijn energie- en materiaalgebruik twee aparte onderdelen met eigen eisen en afbakening. Dit maakt het lastig om BENG en MPG onderling te vergelijken. Maar gelukkig is er inmiddels een oplossing in de maak: de MEPG. Met de MEPG kijk je met de klant integraal naar de Milieu- en Energieprestatie van Gebouwen. 

Door integraal te kijken naar verduurzaming, beoordeelt de bouwer energie- en milieuprestatie in samenhang: BENG én MPG. Dit resulteert in een bredere afweging voor verduurzamingsbeslissingen, versnelt innovaties en stimuleert de circulaire economie.

Voor het maken van een MEPG-berekening moet je naast de milieubelasting van materialen en installaties weten hoeveel energie de woning nodig heeft voor verwarmen, koelen, warm tapwaterproductie en ventilatie. In tegenstelling tot BENG kijken we bij de MEPG niet naar het primaire energiegebruik, maar naar het gebouwgebonden energiegebruik op de meter.

De MEPG is nog in de maak maar het is nu al verstandig om klanten te adviseren rekening te houden met deze nieuwe beoordelingsmethode. Voorsorteren kan door samen met de klant naar de volgende (logische) maatregelen te kijken:

Beperk de energievraag

Zorg voor beperking van de energievraag door een geïsoleerde woning met efficiënte installaties. Hiermee beperk je het aantal PV-panelen. PV-panelen zijn belangrijk voor de opwekking van duurzame energie, maar hebben een relatief hoge milieubelasting op materiaalniveau. 

Kies voor producten met een lange levensduur

Maak of zet in op verlening van producten met een lange(re) levensduur. De mogelijkheid om producten met lange levensduur te selecteren, levert dit doorgaans een aanzienlijke verbetering van de uitkomsten op.

Kies voor losmaakbare producten en detaillering

Voor de woningonderdelen waar de losmaakbaarheid in kaart is gebracht, is het effect op de milieuprestatie gunstig. Zo is de milieubelasting van losliggende en geballaste dakbedekking lager dan verkleefde dakbedekking.

Momenteel worden er nog geen eisen gesteld aan de integrale milieuprestatie van materiaal- én energiegebruik. Gezien alle klimaat- energie- en milieudoelstellingen is het slechts een kwestie van tijd dat deze geïntegreerd worden. Doe er je voordeel mee!

Test je kennis van duurzaam bouwen

Kruiswoordpuzzel

De bouw staat tegenwoordig in het teken van de energietransitie, duurzaam materiaalgebruik en circulariteit. Deze terreinen brengen ook veel jargon met zich mee. In gesprek met klanten en toeleveranciers is het handig om iets van dat jargon te begrijpen of te gaan gebruiken. We hebben daarom een kruiswoordpuzzel van 15 veelgebruikte begrippen in het duurzaam bouwen gemaakt.

BENG + MPG = MEPG

MV Beng_Mepg illustratie

Voor de bouw een goed idee

Als leveranciers aan de bouw leveren producenten en handel een bijdrage aan het realiseren van energie-, milieu- en klimaatdoelstellingen. Wat de beste maatregelen of producten zijn, is niet altijd even duidelijk. Neem nu BENG en MPG. Beide zijn in wet en regelgeving vastgelegd en moeten worden toegepast in woningnieuwbouw. De vraag is dan of klanten inzetten op vraagbeperking van energie, zoveel mogelijk duurzame energie opwekken of juist kiezen voor gerecyclede en bio based materialen? BENG versus MPG. Zonnepanelen bijvoorbeeld kunnen belangrijk zijn voor de BENG-eis maar negatief uitpakken voor de MPG-eis omdat er veel schaarse grondstoffen gebruikt worden en relatief veel energie nodig is om deze te produceren.

BAAS. Bouwmaterialen As A Service

MV Service-Bouwmaterialen smal

De prijzen van grondstoffen en de kosten van energie om bouwmaterialen te produceren, zijn de afgelopen periode enorm gestegen. Samen met de noodzaak om CO2-uitstoot te beperken, maakt dit de roep om circulariteit in de bouwkolom alleen maar groter. In 2050 wil Nederland bovendien volledig klimaatneutraal en circulair zijn. Dat betekent: een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. De huidige schaarste en prijsstijgingen zie ik als een katalysator voor ‘Bouwmaterialen As A Service’. Dit concept is dienstbaar aan Bouwen en Wonen As A Service.

Wie wordt de Tony’s Chocolonely van de bouwtoelevering?

Enige tijd geleden schreef ik over Purpose marketing als belangrijkste globale marketingtrend. We willen namelijk bijdragen aan iets dat groter is dan onszelf. En dat beïnvloedt de manier waarop werknemers, klanten en investeerders met jouw bedrijf omgaan. Zo vindt bijna 85% van de millennials binnen de beroepsbevolking ‘een positief verschil maken in de wereld’ belangrijker dan professionele erkenning. Klanten ervaren een grotere klantentevredenheid en een gevoel van loyaliteit wanneer bedrijven blijk geven van een echte MVO-strategie. En 83% van de investeerders is eerder geneigd te investeren in een bedrijf dat bekend staat om zijn sociale verantwoordelijkheid.