EMVI. Uitdaging voor de bouwtoelevering.

In 2013 is de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden. De wet verplicht publieke opdrachtgevers EMVI-gunningscriteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) in plaats van de laagste prijs toe te passen. Tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat het alleen om de prijs gaat. Dat laatste is nou juist de meest gehanteerde aanname binnen de bouwsector. Het doel van de wet is onder meer het MKB in de bouw betere kansen te bieden, efficiënter in te kopen en administratieve lasten te verlagen. Sinds de invoering van de wet is het aantal EMVI-aanbestedingen volgens het Economisch Instituut voor de Bouw met meer dan 50% gegroeid. Een ontwikkeling om rekening mee te houden.

Niet alleen overheden passen het EMVI-criterium toe. Ook commerciële organisaties in de bouwsector, zoals woningbouwcorporaties en investeerders in vastgoed, maken hier steeds vaker gebruik van. In maart jongstleden heeft CBRE Global Investors de renovatie van het Nationale Nederlanden gebouw ‘Delftse Poort’ op basis van EMVI aanbesteed. Een CO2-reductie van 60% door slimme logistiek gaf de doorslag.

EMVI wordt gestimuleerd omdat dit de kwaliteit van bouwopdrachten kan verhogen. Deze kwaliteit kan op diverse manieren inhoud krijgen: duurzaamheid, functionaliteit, snelheid, creativiteit, zekerheid, esthetiek, snelle beschikbaarheid van gebouwen en klantvriendelijkheid.
Op een aantal van deze kwaliteitsaspecten kan de bouwtoelevering helpen het verschil te maken.

EMVI zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Niet alleen voor de grote bouwwerken.
Ook voor aanbestedingen waar het MKB op inschrijft. Deze ondernemers hebben nog wel moeite met de grote variëteit en meetbaarheid van EMVI-criteria. Toch liggen er volgens mij kansen voor de bouwtoelevering. Met name in de concrete ondersteuning van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven op het gebied van logistiek, duurzaamheid en productkennis.
De bouwtoelevering kan bouwers met de grootste meerwaarde helpen met winnen in plaats van die met de laagste prijs. Een aantal producenten en bouwgroothandels is hier nu al dagelijks mee bezig!

BAAS. Bouwmaterialen As A Service

MV Service-Bouwmaterialen smal

De prijzen van grondstoffen en de kosten van energie om bouwmaterialen te produceren, zijn de afgelopen periode enorm gestegen. Samen met de noodzaak om CO2-uitstoot te beperken, maakt dit de roep om circulariteit in de bouwkolom alleen maar groter. In 2050 wil Nederland bovendien volledig klimaatneutraal en circulair zijn. Dat betekent: een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. De huidige schaarste en prijsstijgingen zie ik als een katalysator voor ‘Bouwmaterialen As A Service’. Dit concept is dienstbaar aan Bouwen en Wonen As A Service.

Wie wordt de Tony’s Chocolonely van de bouwtoelevering?

Enige tijd geleden schreef ik over Purpose marketing als belangrijkste globale marketingtrend. We willen namelijk bijdragen aan iets dat groter is dan onszelf. En dat beïnvloedt de manier waarop werknemers, klanten en investeerders met jouw bedrijf omgaan. Zo vindt bijna 85% van de millennials binnen de beroepsbevolking ‘een positief verschil maken in de wereld’ belangrijker dan professionele erkenning. Klanten ervaren een grotere klantentevredenheid en een gevoel van loyaliteit wanneer bedrijven blijk geven van een echte MVO-strategie. En 83% van de investeerders is eerder geneigd te investeren in een bedrijf dat bekend staat om zijn sociale verantwoordelijkheid.

Employer branding: werken aan je bouwmerk

‘You don’t pick talent, talent picks you’ zou nu het credo van iedere onderneming in de bouwtoelevering kunnen zijn. Ik toetste bij het schrijven van deze column ‘bouwmaterialen’ in op banensite Indeed. Het resultaat was 1.521 vacatures. Het topje van de ijsberg volgens mij. Van binnendienstmedewerker tot technisch adviseur, van artikelbeheerder tot accountmanager: de bouwtoelevering heeft tekort aan medewerkers voor álle functies. Dat is op zich bijzonder omdat het een prachtige branche is om in te werken. We moeten het alleen wel vertellen!

Tegelwijsheden met nieuwe dimensie

Wanneer ik werkvoorbereiders, uitvoerders, aannemers of klusbedrijven spreek, vraag ik ze altijd naar hun favoriete bouwgroothandel. Interessant wordt het wanneer ze vertellen waarom ze kiezen voor een bepaalde groothandel. En waarom ze een bepaalde groothandel links laten liggen.

Het valt me al jaren op dat de keuzecriteria van de bouw altijd 1 op 1 matchen met de basics van de bouwgroothandel: voorraad, advies, logistiek, gastvrijheid en financiering. Die basics zijn zelfs uit te drukken in tegelwijsheden. Doe je één van deze vijf iets minder, dan word je afgestraft. Mede door Covid-19 wint nu ook de digitale dimensie van deze basics versneld aan belangrijkheid.