Mensen bij elkaar brengen

‘Olecea nonsendic tet evenis sollibus susandit quia dolupta sed magnis diat.’

Nieuw wetsvoorstel impuls voor kwaliteit bouw

Belangrijk in het wetsvoorstel is dat de bouwplantoets (voorafgaand aan de bouw) en het bouwtoezicht (tijdens de bouw) in de nabije toekomst niet door de gemeente maar door de aannemer zelf geregeld wordt. De bouwer neemt hiervoor een gecertificeerde instantie in de arm die mag toetsen en toezicht houden. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van een bouwwerk komt hiermee expliciet bij de aannemer te liggen. Ook daar waar het om (verborgen) gebreken na de oplevering gaat. Zaken die nauwelijks direct zijn te controleren, zoals energieprestaties, de deugdelijke werking van installaties, het wegwerken van minder grote bouwtechnische fouten en de afwerking. De aannemer doet er verstandig aan om het project in de toekomst te laten controleren door een TIS erkende instantie. Deze geeft bij oplevering een Verklaring Bouwbesluit af. Hiermee kan de opdrachtgever een verborgen-gebreken-verzekering afsluiten. Een USP voor de aannemer, reclame voor het project en zekerheid voor de opdrachtgever.

Het nieuwe stelsel van naleving, toezicht en aansprakelijkheid zal volgens de overheid de bouwsector meer prikkels geven om kwalitatief goede bouwwerken op te leveren.  Het ontwerp, de uitvoering en de materialen bepalen die kwaliteit. Materialen met specifieke eigenschappen die onderdeel van de gewenste gebouwkwaliteit vormen: brandwerendheid, isolatiewaarde, onderhoudsgevoeligheid, vochtwerendheid, elasticiteit, kleurechtheid, esthetiek en zo kan ik nog wel even doorgaan. Deze materialen en de verwerking worden ‘As Build’ beschreven: een soort logboek van de woning. Te allen tijde kan worden teruggelezen worden welke materialen op welke manier zijn gebruikt.

Bouwers zullen daarom nog bewuster materialen toepassen die aantoonbaar bijdragen aan deze gewenste bouwkwaliteit. Ze nemen vanwege de toegenomen aansprakelijkheid gewoonweg minder risico’s. Bovendien zijn ze gebaat bij probleemloze toetsing aan het Bouwbesluit en toezicht op de bouwplaats. De aannemer zal daarom vooral afgaan op productinformatie van erkende kwaliteitskeurmerken zoals CE en KOMO. Betekenisvolle marketing moet de rest doen. Zoals het verstrekken van relevante informatie door fabrikanten en leveranciers: cases, rekenvoorbeelden, verwerkingsfilms, ervaringen van gebruikers en bewoners. Informatie die echt aansluit op de behoefte van ontwerpers, ontwikkelaars, aannemers, corporaties en eindgebruikers om zelf aantoonbare bouwkwaliteit te realiseren!

BAAS. Bouwmaterialen As A Service

MV Service-Bouwmaterialen smal

De prijzen van grondstoffen en de kosten van energie om bouwmaterialen te produceren, zijn de afgelopen periode enorm gestegen. Samen met de noodzaak om CO2-uitstoot te beperken, maakt dit de roep om circulariteit in de bouwkolom alleen maar groter. In 2050 wil Nederland bovendien volledig klimaatneutraal en circulair zijn. Dat betekent: een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. De huidige schaarste en prijsstijgingen zie ik als een katalysator voor ‘Bouwmaterialen As A Service’. Dit concept is dienstbaar aan Bouwen en Wonen As A Service.

Wie wordt de Tony’s Chocolonely van de bouwtoelevering?

Enige tijd geleden schreef ik over Purpose marketing als belangrijkste globale marketingtrend. We willen namelijk bijdragen aan iets dat groter is dan onszelf. En dat beïnvloedt de manier waarop werknemers, klanten en investeerders met jouw bedrijf omgaan. Zo vindt bijna 85% van de millennials binnen de beroepsbevolking ‘een positief verschil maken in de wereld’ belangrijker dan professionele erkenning. Klanten ervaren een grotere klantentevredenheid en een gevoel van loyaliteit wanneer bedrijven blijk geven van een echte MVO-strategie. En 83% van de investeerders is eerder geneigd te investeren in een bedrijf dat bekend staat om zijn sociale verantwoordelijkheid.

Employer branding: werken aan je bouwmerk

‘You don’t pick talent, talent picks you’ zou nu het credo van iedere onderneming in de bouwtoelevering kunnen zijn. Ik toetste bij het schrijven van deze column ‘bouwmaterialen’ in op banensite Indeed. Het resultaat was 1.521 vacatures. Het topje van de ijsberg volgens mij. Van binnendienstmedewerker tot technisch adviseur, van artikelbeheerder tot accountmanager: de bouwtoelevering heeft tekort aan medewerkers voor álle functies. Dat is op zich bijzonder omdat het een prachtige branche is om in te werken. We moeten het alleen wel vertellen!

Tegelwijsheden met nieuwe dimensie

Wanneer ik werkvoorbereiders, uitvoerders, aannemers of klusbedrijven spreek, vraag ik ze altijd naar hun favoriete bouwgroothandel. Interessant wordt het wanneer ze vertellen waarom ze kiezen voor een bepaalde groothandel. En waarom ze een bepaalde groothandel links laten liggen.

Het valt me al jaren op dat de keuzecriteria van de bouw altijd 1 op 1 matchen met de basics van de bouwgroothandel: voorraad, advies, logistiek, gastvrijheid en financiering. Die basics zijn zelfs uit te drukken in tegelwijsheden. Doe je één van deze vijf iets minder, dan word je afgestraft. Mede door Covid-19 wint nu ook de digitale dimensie van deze basics versneld aan belangrijkheid.