BAAS. Bouwmaterialen As A Service

De prijzen van grondstoffen en de kosten van energie om bouwmaterialen te produceren, zijn de afgelopen periode enorm gestegen. Samen met de noodzaak om CO2-uitstoot te beperken, maakt dit de roep om circulariteit in de bouwkolom alleen maar groter. In 2050 wil Nederland bovendien volledig klimaatneutraal en circulair zijn. Dat betekent: een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. De huidige schaarste en prijsstijgingen zie ik als een katalysator voor ‘Bouwmaterialen As A Service’. Dit concept is dienstbaar aan Bouwen en Wonen As A Service.

Om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken, zijn andere manieren nodig van produceren en consumeren. 'Product As A Service' is een verdienmodel voor bedrijven om producten beschikbaar te stellen en te onderhouden op abonnementsbasis in plaats van te verkopen. Dat geldt ook voor de bouw. Het gaat uiteindelijk om de behoefte aan betaalbaar en comfortabel wonen of werken in te vullen. Dit model kan de manier waarop bouw- en installatiematerialen gemaakt, verkocht en toegepast worden, circulair maken. Er gaat ook een belangrijke designimpuls vanuit. Wanneer bedrijven eigenaar van de materialen blijven, is de drive om de levensduur te verlengen nog sterker. Belangrijk is hoe de branche daar zelf over denkt. Volgens een peiling van Bouwkennis onder installateurs in Nederland dacht drie jaar geleden slechts 15% dat ze over tien jaar met meer hergebruikte materialen werken dan met nieuwe. Intussen moet Nederland volgens het Grondstoffenakkoord uit 2017 het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 met minstens 50% hebben verlaagd. Dat is al over acht jaar…

De bouwkolom staat echter niet stil. Een paar jaar geleden is bijvoorbeeld al gestart met GAAS: Gevel As A Service. Ook het materialenpaspoort voor gebouwen wordt inmiddels door een grote groep aannemers en installateurs toegepast. Vanuit Madaster kan iedereen een paspoort van zijn gebouw(en) laten maken. Het paspoort bevat informatie over de kwaliteit, herkomst en locatie van materialen en producten. Fabrikanten van bouw- en installatiematerialen zijn volop bezig om hun producten herbruikbaar te maken. Voorwaarde is dat producten losmaakbaar zijn. Dus niet kiezen voor vloerverwarming in beton, maar voor uitneembare convectoren. Liefst van recyclebaar aluminium. Stenen niet metselen maar droogstapelen. En elektra opbouwbaar toepassen, waardoor deze op termijn weer eenvoudig demontabel is. Ook voor de groothandel liggen er kansen. Een van de vier scenario’s in de HIBIN’s toekomstverkenning voor de bouwmaterialengroothandel is namelijk ‘Bouw-as-a-service’. 

Maar ja, er blijven natuurlijk wel vragen over een circulair concept als BAAS. De levensloop van een gebouw kan langer zijn dan het bestaan van de leverancier. Er is ook een groot verschil tussen huur- of koopwoningen. Gaan we bouwmaterialen weghalen wanneer de gebruiker stopt met leasen? Toch denk ik dat de uitdagingen van het BAAS-concept op termijn de huidige onmogelijkheden zullen overstijgen. Dit topic zal in de komende tijd een plaats hebben in columns en lezingen. Maar uiteindelijk denk ik dat BAAS blijven over de door jou geproduceerde of geleverde materialen een kansrijke toekomst heeft.

Test je kennis van duurzaam bouwen

Kruiswoordpuzzel

De bouw staat tegenwoordig in het teken van de energietransitie, duurzaam materiaalgebruik en circulariteit. Deze terreinen brengen ook veel jargon met zich mee. In gesprek met klanten en toeleveranciers is het handig om iets van dat jargon te begrijpen of te gaan gebruiken. We hebben daarom een kruiswoordpuzzel van 15 veelgebruikte begrippen in het duurzaam bouwen gemaakt.

BENG + MPG = MEPG

MV Beng_Mepg illustratie

Voor de bouw een goed idee

Als leveranciers aan de bouw leveren producenten en handel een bijdrage aan het realiseren van energie-, milieu- en klimaatdoelstellingen. Wat de beste maatregelen of producten zijn, is niet altijd even duidelijk. Neem nu BENG en MPG. Beide zijn in wet en regelgeving vastgelegd en moeten worden toegepast in woningnieuwbouw. De vraag is dan of klanten inzetten op vraagbeperking van energie, zoveel mogelijk duurzame energie opwekken of juist kiezen voor gerecyclede en bio based materialen? BENG versus MPG. Zonnepanelen bijvoorbeeld kunnen belangrijk zijn voor de BENG-eis maar negatief uitpakken voor de MPG-eis omdat er veel schaarse grondstoffen gebruikt worden en relatief veel energie nodig is om deze te produceren.

BAAS. Bouwmaterialen As A Service

MV Service-Bouwmaterialen smal

De prijzen van grondstoffen en de kosten van energie om bouwmaterialen te produceren, zijn de afgelopen periode enorm gestegen. Samen met de noodzaak om CO2-uitstoot te beperken, maakt dit de roep om circulariteit in de bouwkolom alleen maar groter. In 2050 wil Nederland bovendien volledig klimaatneutraal en circulair zijn. Dat betekent: een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. De huidige schaarste en prijsstijgingen zie ik als een katalysator voor ‘Bouwmaterialen As A Service’. Dit concept is dienstbaar aan Bouwen en Wonen As A Service.

Wie wordt de Tony’s Chocolonely van de bouwtoelevering?

Enige tijd geleden schreef ik over Purpose marketing als belangrijkste globale marketingtrend. We willen namelijk bijdragen aan iets dat groter is dan onszelf. En dat beïnvloedt de manier waarop werknemers, klanten en investeerders met jouw bedrijf omgaan. Zo vindt bijna 85% van de millennials binnen de beroepsbevolking ‘een positief verschil maken in de wereld’ belangrijker dan professionele erkenning. Klanten ervaren een grotere klantentevredenheid en een gevoel van loyaliteit wanneer bedrijven blijk geven van een echte MVO-strategie. En 83% van de investeerders is eerder geneigd te investeren in een bedrijf dat bekend staat om zijn sociale verantwoordelijkheid.