Power to the people

Wat hebben het verduurzamen van woningen en meer burgerparticipatie met elkaar te maken? Veel meer dan je denkt, want het verduurzamen van woningen doen burgers – of beter gezegd: inwoners – steeds vaker met elkaar in coöperatief verband. En het mooie is: het blijft niet bij de eigen woningen alleen, want deze wijkcoöperaties pakken ook andere duurzame projecten in de wijk of dorp op.

Betrouwbaar trends voorspellen? Het kan!

Nederlands bekendste trendwatcher Adjiedj Bakas schrijft in zijn inspirerende boekje over de trends van 2015: “Overal wordt de macht van bestaande structuren en monopolies uitgedaagd, omzeild en ondergraven”. Het is nogal een sweeping statement. Het aardige is: Bakas is een van de weinigen die wegkomt met dit soort uitspraken. Waarom? Omdat hij zijn statements altijd met feiten en cijfers weet te onderbouwen.

Nieuw wetsvoorstel impuls voor kwaliteit bouw

25 juni 2014 is het wetsvoorstel ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ gepubliceerd. Met deze wet wil de overheid de bouwkwaliteit verhogen en de positie van de consument verbeteren. De kans is groot dat het nieuwe wetsvoorstel de bouwtoelevering en de marketing van bouwmaterialen beïnvloedt.