Disruptors gezocht (m/v)

Iedere branche heeft er tegenwoordig wel een. Een David die het de Goliath in de markt moeilijk maakt. Disruptors worden ze genoemd. Startups die een markt volledig op zijn kop zetten door nieuwe spelregels te introduceren. Ze maken datgene wat ingewikkeld is eenvoudig en dat wat duur is goedkoop. Wat deze bedrijven nog meer gemeen hebben is dat niet enorme marketingbudgetten, maar uitgekiende online-dienstverlening de drivers van hun succes zijn.  Dienstverlening waarbij de gebruiker daadwerkelijk het uitgangspunt is.

Samenwerken als credo van de bouwgroothandel

Iedere branche heeft wetmatigheden die verpakt worden in branchegezegden. Onlangs hoorde ik er twee die nog zeer actueel zijn voor de bouwgroothandel. Ze gaan over het belang van kennis en assortiment voor de klant. Om deze branchegezegden in de toekomst waar te blijven maken is een ander gezegde nodig. Die gaat over samenwerking.

Communicatie 2.0 in de bouw

De bouwsector is van oudsher behoorlijk conservatief en in zichzelf gekeerd. Kennisdelen was niet aan de orde. Sinds een aantal jaren is dat flink veranderd, mede dankzij het Kennisplatform Duurzaam Gebouwd. Begonnen als een blog, is het kennisplatform uitgegroeid tot een duurzaamheidsbeweging. Visionairs als hoogleraren Andy van den Dobbelsteen en Anke van Hal hebben hier aan bijgedragen. Want dat zijn de toverwoorden: openheid en delen.