EMVI. Uitdaging voor de bouwtoelevering.

In 2013 is de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden. De wet verplicht publieke opdrachtgevers EMVI-gunningscriteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) in plaats van de laagste prijs toe te passen. Tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat het alleen om de prijs gaat. Dat laatste is nou juist de meest gehanteerde aanname binnen de bouwsector.