Nieuw wetsvoorstel impuls voor kwaliteit bouw

25 juni 2014 is het wetsvoorstel ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ gepubliceerd. Met deze wet wil de overheid de bouwkwaliteit verhogen en de positie van de consument verbeteren. De kans is groot dat het nieuwe wetsvoorstel de bouwtoelevering en de marketing van bouwmaterialen beïnvloedt.

EMVI. Uitdaging voor de bouwtoelevering.

In 2013 is de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden. De wet verplicht publieke opdrachtgevers EMVI-gunningscriteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) in plaats van de laagste prijs toe te passen. Tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat het alleen om de prijs gaat. Dat laatste is nou juist de meest gehanteerde aanname binnen de bouwsector.