Samenwerken als credo van de bouwgroothandel

Iedere branche heeft wetmatigheden die verpakt worden in branchegezegden. Onlangs hoorde ik er twee die nog zeer actueel zijn voor de bouwgroothandel. Ze gaan over het belang van kennis en assortiment voor de klant. Om deze branchegezegden in de toekomst waar te blijven maken is een ander gezegde nodig. Die gaat over samenwerking.

Communicatie 2.0 in de bouw

De bouwsector is van oudsher behoorlijk conservatief en in zichzelf gekeerd. Kennisdelen was niet aan de orde. Sinds een aantal jaren is dat flink veranderd, mede dankzij het Kennisplatform Duurzaam Gebouwd. Begonnen als een blog, is het kennisplatform uitgegroeid tot een duurzaamheidsbeweging. Visionairs als hoogleraren Andy van den Dobbelsteen en Anke van Hal hebben hier aan bijgedragen. Want dat zijn de toverwoorden: openheid en delen.

Pictogrammisering van de bouw

"Alles moet zo simpel mogelijk worden, maar niet simpeler", is een uitspraak die Einstein ooit deed. Waarschijnlijk bedoelde hij er mee dat we altijd op zoek moeten naar de balans tussen complexiteit, essentie en oversimplicering.